پرسشنامه روانشناسی الگوی پنج عاملی شخصیت


 Five Factor Model of Personality 

این پرسشنامه را ابتدا خودتان تکمیل کنید و نسخه ای دیگر را به کسی یا کسانی بدهید که شما را خوب می شناسند.
براساس ابعادی که در زیر آمده است ، خود ( دوستتان) را ارزیابی کنید. دور عدد مناسب در مقیاس زیر که دارای 5 درجه است خط بکشید.
 
1.واقع بین
1
2
3
4
5
تخیلی
2.تنبل
1
2
3
4
5
پرکار و زحمتکش
3.ایمن
1
2
3
4
5
نا امن
4.تودار و کم حرف
1
2
3
4
5
مهربان و خونگرم
5.سنگدل
1
2
3
4
5
دلسوز
6.راحت
1
2
3
4
5
خجول
7.عدم همیاری
1
2
3
4
5
همیاری
8.علاقه کم
1
2
3
4
5
علاقه زیاد
9.ساکت و خاموش
1
2
3
4
5
پر حرف و وراج
10.بی دقت ، مسامحه کار
1
2
3
4
5
وظیفه شناس
11.خونسرد
1
2
3
4
5
نگران
12.کناره گیر
1
2
3
4
5
دوستانه
13.سنتی و قدیمی
1
2
3
4
5
بدیع و نو
14.بی اراده
1
2
3
4
5
جاه طلب
15.کینه توز
1
2
3
4
5
بخشنده
16.خوش خو
1
2
3
4
5
تندخو
17.کناره گیر (ازجامعه)
1
2
3
4
5
اجتماعی
18.رهاکردن و دست کشیدن
1
2
3
4
5
پشتکار داشتن
19.ترسو
1
2
3
4
5
جسور
20.کج خلق
1
2
3
4
5
مهربان و ملایم
 

 نظرات کاربران

شما هم می‌توانید در مورد این پرسشنامه نظر دهید.
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

تست روانشناسی

شخصیت شناسی

انواع تست روانشناسی

تست

پرسشنامه

تست شخصیت

سنجه

تست MMPI

تست NEO

تست میلون

تست ازدواج
روانشناسی ازدواج
تست روانشناسی شخصیت
خودشناسی