فروشگاه محصولات روانشناسی

پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3

1

روایی پایایی: دارد
نمره گذاری: دارد
تفسیر به روش گام به گام: دارد
برگه سوالات: دارد
نیمرخ نمرات: دارد
۳۰,۰۰۰ تومان

پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3
توضیحات
مشخصات
نظرات کاربران
شنامه چند محوری میلون ((MCMIیک پرسشنامه خود سنجی استاندارد شده است که دامنه ی گسترده ای از اطلاعات مربوط به شخصیت،سازگاری هیجانی،ونگرش مراجعان به آزمون را میسنجد. این پرسشنامه برای بزرگسالان 18 سال به بالا که دست کم توانایی خواندن آنها تا سطح کلاس هشتم است طراحی شده است

پرسشنامه چند محوری میلون (MCMI) یک پرسشنامه خود سنجی استاندارد شده است که دامنه ی گسترده ای از اطلاعات مربوط به شخصیت،سازگاری هیجانی،ونگرش مراجعان به آزمون را میسنجد.
این پرسشنامه برای بزرگسالان 18 سال به بالا که دست کم توانایی خواندن آنها تا سطح کلاس هشتم است طراحی شده است
نسخه اصلی این آزمون در سال 1977توسط تئودور میلون تدوین و ارائه شد و از آن زمان تا کنون 2بارتجدید نظر شده است.

• از زمان چاپ نسخه اصلی این پرسشنامه تاکنون بیش از ششصد مقاله درباره آن یا با استفاده از آن منتشر شده است
• یکی از پر استفاده ترین آزمونها در حرفه بالینی است.
• نسخه فعلی میلون 3 شامل 175 ماده است که تحت 28 مقیاس جداگانه براساس طبقه بندیهای زیرنمره گذاری میشود.
• شاخصهای تغییر پذیری
• الگوهای شخصیت بالینی
• آسیب شناسی شدید شخصیت
• نشانگان بالینی
• نشانگان شدید


میلون 3 از برخی جهات میتواند جانشین خوبی برای MMPIباشد هردو ابزار دامنه گسترده ای از اسیب شناسی بزرگسالان الگوهای پایدار شخصیت و نشانه شناسی بالینی را پوشش میدهند.

• میلون ازسایر جهات مکمل mmpiاست mmpiدراصل بر اختلالهای محور1 تاکید دارد میلون برای کمک به تشخیص اختلالهای محور2 تاکید دارد
• میلون کوتاهتراز mmpiاست
• تکمیل میلون 20 تا 30 دقیقه زمان میبرد
• میلون 3 در مجموع 24 مقیاس بالینی و 4 شاخص روایی دارد
• از مجموع این 24 مقیاس، 14 مقیاس آن به سنجش اختلالات شخصیت بر اساس محور 2 می پردازد و 10 مقیاس دیگر نشانگان بالینی را بر اساس محور یک می سنجند.
الگوهای بالینی شخصیت
• مقیاس1- شخصیت اسکیزوئید:
• 16 ماده دارد که تیپ منفعل- منزوی را بازنمایی میکند
• محتوای ماده ها مرتبط با انزوا، عدم احساس لذت، انزوای رفتاری، اجتناب از روابط نزدیک، سرکوب عواطف، رفتارهای درونگرانه، غیر مسئول بودن می باشد.
• افراد مبتلا به این اختلال با فقدان تمایل وناتوانی در لذت بردن مشخص می شوند

 
 • روایی پایایی
  دارد
 • نمره گذاری
  دارد
 • تفسیر به روش کد گذاری
  دارد
 • تفسیر به روش گام به گام
  دارد
 • برگه سوالات
  دارد
 • مقیاس
  دارد
 • نیمرخ نمرات
  دارد
 • نوع فایل
  PDF | Word | Excel