فروشگاه محصولات روانشناسی و شخصیت شناسی

مکانیزم های دفاعی ذهن

1

۸۱,۰۰۰ تومان

مکانیزم های دفاعی ذهن
رانه های پنهان DVD1
رانه های پنهان
مکانیزم های دفاعی ذهن
توضیحات
نظرات کاربران
تفسیری جزء به جزء از تمام فنون شناخت مکانیزم های دفاعی روانکاوی تفسیر مثال وار بیش از 70 مکانیزم مهم دفاعی

این مجموعه شامل 1محصول(بصورت DVD)
رانه های پنهان در ناخودآگاه و نیمه خودآگاهانه ذهن ادمی، نقشی اساسی در جهت گیری رفتار چند متغیره؛ایفا میکند.
از این رو شناخت و فهم ناب روابط زیربنایی ذهن و افکار خارج از قلمرو خود آگاهی،برای هر روانکاو ،درمانگر ، روانپزشک
و هر علاقمندی به روان انسان،بسیار حائز توجه و اهمیت است .
این پکیج از آخرین جمع بندی رانه های پنهان روان و بر اساس دست
اوردهای روانکاوانه و عصب روانکاوی، بدست امده است که
تلاش گردیده مخاطب حرفه ای را نیز راضی نگاه دارد
این مجموعه توسط دکتر سیمون .دکتر پیترز و دکترهولیس وسایر درمانگران اموزش داده میشود
شامل:
✔️ ماهیت مکانیسم دفاعی
✔️ انواع مکانیسم های دفاعی
✔️ شخصیت و‌مکانیسم های دفاعی
✔️ کاربرد مکانیسم دفاعی برای انسان
✔️ عملکرد های مکانیسم دفاعی
✔️ تشخیص مکانیسم دفاعی
✔️ چالش با مکانیسم دفاعی
✔️ رابطه ذهن و روان با مکانیسم دفاعی

تفسیری جزء به جزء از تمام فنون شناخت مکانیزم های دفاعی روانکاوی
تفسیر مثال وار بیش از 70 مکانیزم مهم دفاعی
چرایی بوجود آمدن مکانیزم ها و ماهیت وجودشان
نحوه شناسایی و دسته بندی رانه های پنهان
نوع محصول:صوتی+تصویری(زیرنویس فارسی)
مدت زمان:6+ساعت