فروشگاه محصولات روانشناسی و شخصیت شناسی

اتاق درمان (اموزش تکنیک های درمان)

4.88

مدرسین:: دکتر صنعتی
دکتر حمیدپور
دکتر سعیدی
دکتر علی بیگی
دکتر طهماسبان
دکتر کاظمی
دکتر اثباتی
۷۵,۰۰۰ تومان

اتاق درمان (اموزش تکنیک های درمان)
راهنمای سریع مشاوره
اتاق درمان
نکات ظریف مشاوره با رل پلی
توضیحات
مشخصات
نظرات کاربران
اولین مجموعه اموزشی اصول مشاوره از اساتید برجسته ایرانی اموزش بیش از 20روش درمانی
محتویات محصول

1- بیش از 40 ساعت آموزش تخصصی متدهای روان درمانی

چکیده تمام سمینارهای آموزشی موفق 

کشور با اموزش بیش از 20روش درمانی 

1- آموزش تحلیل چرخه بازخورد مثبت و منفی در روابط
2- روش های مشاوره با موضوع شکست عشقی
3- رواندرمانی و مشاوره با نگاه پدیدار شناسی
4- آموزش روانشناسی امید و امید درمانی
5- روش های کاهش اضطراب جدایی
6- آموزش روش های درمان وسواس
7- آشنایی و اجرای روش های NLP
8- آموزش تفسیر نقاشی کودک
9- روان درمانی اگزیستانسیال
10- اختلال شخصیت مرزی در نوجوانان
11- کارگاه روان درمانی در اختلال دوقطبی
12- شناخت درمانی اختلالات خواب
13- کارگاهای تحلیل رفتار متقابل (TA)
14- کارگاه درمان حمله های عصبی
15- کاربرد استعاره در درمان CBT
16- کارگاه اختلال اسکیزوفرنی
17- کارگاه بد تنظیمی هیجانی
18- کارگاه فراشناخت درمانی
19- کارگاه مصاحبه تشخیصی
20- مرحله بخشش در خیانت
21- کارگاه حل تعارض زوجین
22- کارگاه خیانت زناشویی
23- درمان اختلالات جنسی
24- کارگاه مشاوره طلاق
25- کارگاه بازی درمانی
26- کارگاه افسردگی
27- کارگاه اعتیاد
28- نظریه انتخابی
29- زوج درمانی
30- کارگاه ACT

 • محتویات محصول
  1- آموزش تحلیل چرخه بازخورد مثبت و منفی در روابط
  2- روش های مشاوره با موضوع شکست عشقی
  3- رواندرمانی و مشاوره با نگاه پدیدار شناسی
  4- آموزش روانشناسی امید و امید درمانی
  5- روش های کاهش اضطراب جدایی
  6- آموزش روش های درمان وسواس
  7- آشنایی و اجرای روش های NLP
  8- آموزش تفسیر نقاشی کودک
  9- روان درمانی اگزیستانسیال
  10- اختلال شخصیت مرزی در نوجوانان
  11- کارگاه روان درمانی در اختلال دوقطبی
  12- شناخت درمانی اختلالات خواب
  13- کارگاهای تحلیل رفتار متقابل (TA)
  14- کارگاه درمان حمله های عصبی
  15- کاربرد استعاره در درمان CBT
  16- کارگاه اختلال اسکیزوفرنی
  17- کارگاه بد تنظیمی هیجانی
  18- کارگاه فراشناخت درمانی
  19- کارگاه مصاحبه تشخیصی
  20- مرحله بخشش در خیانت
  21- کارگاه حل تعارض زوجین
  22- کارگاه خیانت زناشویی
  23- درمان اختلالات جنسی
  24- کارگاه مشاوره طلاق
  25- کارگاه بازی درمانی
  26- کارگاه افسردگی
  27- کارگاه اعتیاد
  28- نظریه انتخابی
  29- زوج درمانی
  30- کارگاه ACT
 • مدرسین:
  دکتر صنعتی
  دکتر حمیدپور
  دکتر سعیدی
  دکتر علی بیگی
  دکتر طهماسبان
  دکتر کاظمی
  دکتر اثباتی