مقالات روانشناسی

تست هوش چندگانه گاردنر

1

تست هوش چندگانه گاردنر

تست هوش چندگانه گاردنر انواع مختلفی از هوش افراد مورد سنجش قرار می گیرد. تست هوش چند گانه گاردنر توانایی های ذهنی فرد را در هشت رده تقسیم بندی میکند و در گزارش مشخص می شود فرد در هر کدام از هوش ها چقدر توانایی دارد. سنجش افراد به وسیله تست هوش چند گانه اولین بار توسط هوارد گاردنر مطرح شد. گاردنر نظریه اش درباره انواع هوش ها را نخستین بار در کتاب قاب های ذهنی با نظریه هوش چندگانه گاردنر در سال 1983 ارائه کرد. به عقیده گاردنر همه انسان ها دارای، انواع مختلفی از هوش هستند. گاردنر در کتاب خود، هشت نوع مختلف هوش را معرفی نموده است. از این رو تست هوش چندگانه گاردنر که به تست گاردنر و یا تست هوش هشتگانه گاردنر معروف است. گاردنر در این کتاب احتمال داده است که نوع نهمی نیز به عنوان «هوش هستی گرا» وجود داشته باشد. تئوری هوش چندگانه گاردنر استدلال می کند که هر فردی سطوح متفاوتی از هوش های چندگانه را بروز می دهد.

تست هوش چندگانه گاردنر چیست؟

طبق نظریه تست هوش چندگانه گاردنر، برای به دست آوردن تمام قابلیت ها و استعدادهای یک فرد، نباید تنها به بررسی ضریب هوشی یا تست آی کیو (تست IQ) پرداخت. گاردنر بر این باور است که علاوه بر آی کیو، انواع هوش های دیگر فرد نیز باید در نظر گرفته شود به همین جهت تست هوش گاردنر به وجود آمده است. در سالهای اخیر بسیاری از متخصصان آموزشی، کلاس های خود را بر اساس همین تئوری طبقه بندی و آموزش داده اند. زیرا هر یک از این هوش ها نوع خاصی از روش تدریس را می طلبد. در ضمن در نتایج تست هوش گاردنر مشخص میشود فرد در چه مشاغلی احتمالا موفق تر خواهد بود. درصد هر یک از هوش ها را هم دریافت می کند.

انجام تست هوش هشت گانه گاردنر به ما چه کمکی به ما می کند؟

تست هوش گاردنر به شما کمک می کند تا میزان هر یک از هوش ها را در خود بسنجید. با توجه به اینکه این تست درصد هوش های مختلف را در شما نشان خواهد داد. این هوش ها عبارتند از هوش منطقی ، هوش فضایی ، هوش موسیقیایی ، هوش بدنی ، هوش میان فردی ، هوش درون فردی ، هوش کلامی و هوش طبیعت گرا است. مشخص است که اگر شغلی که فرد به آن مشغول است و کاری که فردی انجام میدهد، اگر مطابق استعداد او باشد میتواند به رضایت و موفقیت بیشتری دست پیدا کند. در تحلیل این تست ویژگی های فرد بر اساس استعداد او مشخص میشود و رابطه هوش فرد با عملکرد تحصیلی اش توضیح داده می شود. فعالیت ها و مشاغل مناسب با آن هوش نیز توضیح داده میشود. بدین معنی که اگر هوش خاصی در شما تشخیص داده شود مشاغل مرتبط با آن نیز توضیح داده خواهد شد. به وسیله تفسیر نتیجه تست هوش گاردنر شما به استعداد اصلی خود پی میبرید.

کاربردهای که در تست هوش چندگانه گاردنر یا تست هوش هشتگانه گاردنر سنجیده می شوند عبارت است از:

  • هوش کلامی / زبانی
  • هوش منطقی / ریاضی
  • هوش دیداری / فضایی
  • هوش موسیقیایی
  • هوش بدنی / جنبشی
  • هوش میان فردی (بین فردی)
  • هوش درون فردی
  • هوش طبیعت گرا

دیدگاه تست و تایپ، شناخت از خود و توانایی ها و نقاط ضعف و قوت، اولین گام در مسیر موفقیت می باشد. با شناخت از تیپ شخصیتی خود و پرهیز از موقعیت های نامناسب و قرارگرفتن در مسیر هایی که تواناییهای فرد شکوفا می گردد، مسیر رسیدن به زندگی مطلوب، هموار میگردد. از دیدگاه سازمانی نیز بکارگیری افراد، در زمینه هایی که مستعد می باشند، بهره وری و پیشرفت را برای هر کسب و کاری به همراه خواهد داشت. 

شناسایی استعدادها  در تست گاردنر 

تست هوش چندگانه گاردنر به افراد کمک می کند تا زمینه اصلی استعداد خود را شناسایی کنند. تست گاردنر با توجه به اینکه 8 مدل هوش را در افراد مورد سنجش قرار میدهد، میتواند برای فرد مشخص کند که دقیقاً در چه موضوعاتی استعداد دارد. البته تست هوش گاردنر یک آزمون خود سنجی است و افراد برای پرورش استعدادها و قابلیت های خود پس از شرکت در این آزمون باید در آزمون ها دیگری نیز شرکت کنند. در واقع تست هوش گاردنر اولین گام در شناسایی استعدادها می باشد.

شرکت در تست گارنر در لینک زیر

این صفحه را به اشتراک بگذارید.
نظرات کاربران