مقالات روانشناسی

آزمون آنلاین NEO ( تست نئو )

5

آزمون آنلاین NEO ( تست نئو )

عصبیت یا شاخص بی ثباتی هیجانی (N)

از جمله ابعاد گستردهی شخصیت، وضعیت سازگاری، ثبات عاطفی فرد، ناسازگاری و عصبیت یا روان نژندی است. داشتن احساسات منفی همچون ترس، غم، برانگیختگی، خشم، احساس گناه، احساس کلافگی دائمی و فراگیر مبنای مقیاس عصبیت (N) را در آزمون آنلاین NEO تشکیل می‌دهند. از آن رو تاکید بر به کارگیری واژه عصبیت داریم که نزدیکی بیشتری با عصب یا نورون یا نروتیسیزم که نام اصلی این شاخص می باشد را نشان می دهد.

اضطراب:
افراد مضطرب معمولا نگران، ترسیده، مستعد نگرانی، عصبی، پرتنش و وحشت زده هستند. معمولا افراد نمره بالا ترسهای مخصوص به خود و نیز اضطراب همیشگی دارند. افراد نمره پایین افرادی آرام و آسوده هستند. این افراد معمولا در مواردی که همه چیز مطابق خواست آنها پیش نمی رود و با مشکل رو به رو می شوند، از خود اضطزاب و نگرانی بروز نمی دهند.

خشم:
عامل خشم و کینه ورزی گرایش فرد به تجربه‌ی خشم و حالات های وابسته به آن همچون احساس درماندگی و ناکامی را اندازه گیری می کند. این مقیاس آمادگی فرد به احساس خشم را اعم از اینکه به صورت آشکار بروز داده باشد و یا به طور نهفته در فرد باقی بماند را نشان می‌دهد. در تحقیقات دیده شده که در افراد ناموافق معمولا نمره ی خشم هم بالا است. افراد نمره‌ی پایین افرادی آرام بوده و به آسانی دچار احساس خشم نمی شوند.

افسردگی:
افراد نمره‌ی بالا، مستعد احساس گناه، غم، نومیدی و تنهایی هستند. آنها به راحتی ناامید و سرخورده می شوند. افراد نمره پایین به ندرت چنین احساساتی را تجربه می کنند، اما ضرورت ندارد که افراد سرزنده و سرخوشی باشند.

شرم:
نمرات بالا در این بخش یعنی فرد مستعد شرم، دست‌پاچگی، معذب بودن در حضور دیگران و احساس حقارت است این افراد از سر به سر گذاشتن یا سخنرانی در جمع احساس شرم می کنند. نمرات پایین نشان دهنده‌ی مهارت‌های اجتماعی بالای فرد است این افراد در تلاش اند تا مجلس آرای بلامعارض شوند.

تکانش وری:
تکانشوری یعنی ناتوانی در کنترل هوسها و امیال نفسانی. در این زمینه افراد دارای تکانش بالا، میل و هوس آنها (مانند غذا، سیگار و مالکیت) چنان قوی است که فرد نمیتواند در برابر آنها مقاومت کند، هر چند می‌داند که پس از رفع میل، از کردار خود پشیمان خواهد شد. افراد نمره پایین معمولا به راحتی می‌توانند در برابر چنین هوس هایی مقاومت کنند.

آسیب پذیری به استرس:
استرس احساسی است که توانایی فرد را کاهش می دهد، این افراد احساسی را دارند که انگار نمی توانند با استرس های روزمره کنار بیایند. پس در موقعیت‌های استرس زا به مجبورند به دیگران متوسل شده و یا ناامید و آشفته و پریشان می‌شوند.افراد نمره پایین این توانایی را در خویش می بینند که در رویارویی با موقعیت بغرنج خود را کنترل کنند.

 

برونگرایی (E)

همانطور که می‌دانیم، برونگراها افرادی اجتماعی هستند، اما اجتماعی بودن فقط یکی از ویژگیهای این افراد در شاخص برونگرایی آزمون آنلاین NEO است. افزون بر علاقه به دیگران و تمایل به شرکت در اجتماعات و میهمانی ها، این افراد در عمل قاطع، فعال و حراف یا اهل گفتگو هستند. این افراد هیجان و تحرک را دوست دارند و برآنند که به موفقیت در آینده امیدوار باشند. بازاریاب های موفق کشورهای در حال توسعه و رشد یافته، نمونه ای از افراد برونگرا هستند. مقیاس های شاخص E نشان دهنده ی علاقه ی افراد به توسعه ی صنعت و کار خود است . در برابر برونگرایان که به روشنی قابل توصیف هستند، درونگرایان را به آسانی نمی توان تعریف کرد. در برخی از جنبه ها، درونگرایی را میتوان به نبود ویژگیها برونگرایی توصیف کرد. درونگرایان افرادی محافظه کارند، اما نه اینکه دوست داشتنی نباشند، مستقلند، نه اینکه در جمع شاخص باشند، و تکرو هستند، اما تنبل و کند نیستند. درونگرایان معمولا خجالتی و در جایی که ترجیح بدهند، تنها هستند

صمیمیت:
صمیمیت یکی از مقیاس های برونگرایی است که بیشترین ارتباط را با کیفیت رابطه‌ی با دیگران را دارد. افراد صمیمی و با محبت که ارتباط دوستانه تری با دیگران دارند، در این مقیاس نمره ی بالایی می آورند. این افراد صادقانه دیگران را دوست دارند و به آسانی با دیگران مراوده و رفاقت برقرار می سازند. افراد نمره پایین الزاما افرادی کینه‌ای و یا بدون احساس همدردی نیستند، بلکه آنها افرادی رسمی و محافظه کار بوده و مایلند فاصله شان را با دیگران حفظ کنند. صمیمیت یکی از مقیاس های E است که با شاخص توافق نسبت دارد، اما از نظر احساس عاطفی متفاوت است.

جمع گرایی:
معنی جمع گرایی برتری دادن به همراهی با دیگران تا تنهایی است. افراد جمع گرا از بودن با دیگران لذت می برند و در هنگام بودن در جمع احساس شادمانی می کنند. افرادی دارای نمره‌ی پایین در این مقیاس ترجیح می‌دهند تنها باشند و از محیط های شلوغ دوری می جویند.

قاطعیت:
: افراد دارای نمره‌ی بالا در این مقیاس افرادی مسلط، با تحکم و از نظر اجتماعی پیشرو و پیشگام به شمار می آیند. آنها بدون تردید حرف میزنند و اغلب در گروه نقش رهبر را به عهده می گیرند این افراد جسور و قدرتمندند، پیشرفت کننده‌ی اجتماعی بوده و قدرت رهبری و گویندگی دارند. افراد نمره پایین ترجیح میدهند که به جای قرار گرفتن در متن اجتماع و مهمانی‌ها، در گوشه کنار این موقعیت ها قرار داشته باشند و بیشتر علاقه‌ دارند به جای سخنگو، شنونده باشند.

فعالیت:
نمره ی بالا در این مقیاس در کسانی دیده می‌شود که دارای جنب و جوش زیادی هستند، آنان معمولا پر انرژی هستند و همیشه مشغول فعالیت. افراد نمره پایین کند و آرام هستند؛ هر چند که این افراد ممکن است انسان های تنبل و سهل انگاری به شمار نیآیند.

هیجان خواهی:
به معنی علاقه به هیجان و تحرک، رنگ‌های روشن و محیط‌های شلوغ است.افرادی دارای نمره ی بالا در این مقیاس کسانی مشتاق و حریص برای هیجان و تحریک هستند. افراد دارای نمره پایین احساس نیاز به هیجان نمی‌کنند و شیوه ای از زندگی را ترجیح می‌دهند که برای افراد دارای نمره بالا در این مقیاس کسل کننده است.

هیجان‌های مثبت:
تمایل به تجربه‌ی هیجان‌های مثبت همچون شادی، لذت، عشق و هیجان را می‌سنجد. افرادی دارای نمره بالا در این مقیاس به راحتی می‌خندند. این افراد دارای روحیه ای شاد و عموما خوشبین هستند. البته افراد دارای نمره پایین هم الزاما ناراحت نیستند، بلکه صرفاً افراد شلوغ و پر سر و صدا و با روحیه‌ای نیستند.

 

بازبودن (O)

به عنوان یکی از ابعاد اصلی شخصیت، باز بودن به تجربه ها بسیار کمتر از عصبیت و برون گرایی شناخته شده است. عناصر تشکیل دهنده ی باز بودن (تصورات فعال، حساسیت به زیبایی، توجه به تجربه های عاطفی درونی، و داوری مستقل ) اغلب در نظریه های و ارزیابی شخصیت نقش قابل توجهی را بازی کرده اند و اغلب وحدت این ویژگیها در یک شاخص مورد نظر قرار گرفته است.

افراد باز انسانهایی هستند که در باروری تجربه های درونی و دنیای پیرامون کنجکاو بوده و زندگی آنها سرشار از تجربه است. این افراد طالب لذت بردن از نظریه های جدید و ارزشهای غیرمتعارف هستند و در مقایسه با افراد بسته احساسات مثبت و منفی فراوانی دارند.

تخیل:
تخیل فعال در این افراد زیاد است. آنها از رویا برای خلق دنیایی درونی برای خود استفاده می‌کنند.

زیبا پسندی:
این افراد درک عمیقی از هنر و زیبایی داشته و مجذوب موسیقی و تئاترند. پتانسیل کشیده شدن به دنیای هنر را دارند.

احساسات:
درک ضمنی احساسات درونی و هیجانات خود و تجربه‌ی بیشتر موقعیت‌های هیجانی و احساسی در افراد با نمره‌ی بالا وجود دارد.

اعمال:
انعطاف در اعمال و رفتار. این افراد به ثبات در اعمال توجه زیادی ندارند و بنابراین علاقه به رفتن به جاهای تازه و خوردن غذاهای متنوع و جدید دارند.

عقاید:
کنجکاوی ذهنی و علاقه به فلسفه و محرک‌های ذهنی. نمره‌ی بالا در این بخش موجب رشد ظرفیت‌های فرد است.

ارزش‌ها:
انعطاف در ارزش‌ها به معنای آمادگی برای امتحان مجدد ارزش‌های مذهبی و سیاسی و اجتماعی در این فرد است.

 

 توافق (A)

همانند برونگرایی، شاخص توافق در آزمون آنلاین NEO بر گرایش‌های ارتباط بین فردی تاکید دارد. فرد موافق اساسا نوع‌دوست است، با دیگران احساس همدردی می کند و مشتاق به کمک به آنان است و اعتقاد دارد که دیگران نیز با او همین رابطه را دارند. در مقایسه، شخص ناموافق یا مخالف خود محور، به قصد و نیت دیگران مظنون است و بیشتر اهل رقابت است تا همکاری به نظر می رسد که این شاخص، به سمت جنبه های مثبت اجتماعی و سلامت بیشتر روانی سوق دارد. البته چنین هم هست. افراد موافق محبوب تر از افراد مخالف هستند. در کنار این، آمادگی برای دفاع از حق فردی اولویت دارد و داشتن توافق در صحنه ی نبرد و یا دادگاه، برتری و فضیلت نیست.

اعتماد:
فرد با نمره‌ی بالا اعتقاد عمیقی به درستکار بودن و خوش نیت بودن افراد دارد.

رک گوئی:
رک، بی ریا و صاف و ساده بودن از ویژگیهای این افراد است.

نوع دوستی:
توجه، بخشندگی و کمک به دیگران از مشخصه‌های بارز این فرد است.

همراهی:
تمایل به احترام به دیگران، بخشش و فراموش کردن مسائل بین فردی، فروتنی و ملایمت از ویژگی‌های این افراد است.

تواضع:
نمرات بالا در این مقیاس الزامی به پایین بودن عزت نفس فرد نیست اما فروتنی و عدم تکبر از خصایص اوست.

دل رحمی:
گرایش به دل‌رحمی، حساسیت و در نظر گرفتن دیگران.

 

وجدانی بودن (C)

یکی از موضوع های مهم یک نظریه ی شخصیت و بویژه در نظریه ی روان پویایی، موضوع کنترل تکانه (فشارهای ناگهانی) است. در روند تکوین و رشد فردی، بیشتر افراد می آموزند که چگونه کشش‌ها و نیازهای خود را اداره کنند. به طور کلی، ناتوانی در برابر تکانه ها و تمایلات نشان دهنده ی N بالا در افراد بالغ در آزمون آنلاین NEO است. از سوی دیگر، کنترل خویشتن می تواند به فرآیند فعال طراحی، سازماندهی و اجرای وظایف نیز گفته شود. فرد وجدانی دارای هدف و خواست‌های قوی و از پیش تعیین شده است. باید توجه کرد که افراد انگشت شماری در جهان می توانند موسیقیدان برجسته یا قهرمان ورزشی شوند، بدون اینکه چنین ویژگی را داشته باشند. بعضی این شاخص را تمایل به موفقیت نامیده اند.

کفایت:
این بخش موثر بودن فرد را می‌سنجد. نمرات پایین در این مقیاس به معنی بی‌اعتماد بودن به توانایی‌های خود است.

نظم و ترتیب:
گرایش به تمیزی، آراستگی و مرتب بودن. این افراد قدرت سامان‌دهی به اشیاء و اتفاقات دارند.

وظیفه شناسی:
این بخش علاقه به پایبندی به اصول اخلاقی و تعهدات را می‌سنجد.

تلاش برای موفقیت:
کار سخت برای رسیدن به اهداف، ساعی و هدفمندی، قدرت جهت‌دهی به زندگی و … از خصایص این فرد است.

خویشتنداری:
توانایی فرد در شروع وظایف و ادامه‌ی آن به جهت تکمیل، علی‌رغم آشفتگی‌ها در این بخش مورد توجه قرار می‌گیرد.

احتیاط در تصمیم گیری:
این بخش عبارت است از تمایل فرد به فکر قبل از عمل، تامل زیاد و احتیاط در انجام امور.

برای شرکت در آزمون نئو روی تست زیر کلیک کنید

 

 
این صفحه را به اشتراک بگذارید.
نظرات کاربران