مقالات

22 دلیل برای قطع ارتباط

1.00

22 دلیل برای قطع ارتباط

22 دلیل که شما باید ارتباطتان را رها کنید و پایان دهید. 

هیچ کسی تا به حال از شادی به هوا نپریده بخاطر اینکه شکست خورده است. ما نمی خواهیم وانمود کنیم که شما باید بعد از قطع ارتباط، با شامپاین و تست کالباسی جشن بگیرید. حتی وقتی اطرافیان شما می گویند: شما انتخاب درستی انجام داده اید. باز هم قطع ارتباط می تواند سخت باشد. 

من در مورد یک تجربه مشروع صحبت می کنم. زمانی که شما در وضعیت وخیمی بخاطر شکست هستید، و بعد از اینکه شما خیلی چیزها را در رابطه کنار گذاشته اید، شاید آسان باشد که بپرسیم : "چرا اجازه دادید که از آن ارتباط بروید و عبور کنید؟" 

22 علامت وجود دارند که در حقیقت شما، انتخاب درستی می کنید اگر پایان دهید به یک ارتباط. آنها را بخوانید، و ذره ای آسوده خاطر شوید، و سپس شروع کنید به حرکت و پیش رفتن. 

1-شما همیشه می ترسید، آن ها شما را ترک کنند. 

2-شما بیشتر زوج های دیگر را تحسین کرده اید، و سپس، خودتان را نه. و دیگران را همچنان ستوده اید. 

3-وقتی شما به گذشته فکر می کنید، که چه ارتباط های دوست داشتنی بودند؟ اول به یاد خاطرات بد می افتید. 

4-حسادت پویا و عمده بین شما دو نفر بود. 

5-آنها باعث شدند شما احساس بدی، داشته باشید در مورد چیزهایی که دوستشان دارید. 

6-شما احساس خوبی نداشتید، آنها اهداف شغلی شما را دنبال می کردند. 

7-شما دوستانی را، بخاطر ارتباطتان از دست داده اید. 

8-مبارزه ای پایدار وجود داشت برای برتری، شما دو نفر هرگز برابر نبودید. 

9-هر کدام از شما فاش می کنید همدیگر را ، بطوری که از دست می رود "نسخه قدیمی" همدیگر.(خاطرات خوب گذشته) 

10-شما احساس راحتی، از پیرامون خانواده خود نمی کنید یا بر عکس (احساس ناراحتی دارید). 

11-شما احساس می کنید، باید چیزهایی را پنهان کنید، از این لحاظ که مورد تایید خانواده باشید. 

12-هر کدام از شما باید رقابت کنید برای محبت کردن(مجبورید). 

13-شما یا آنها بطور مداوم نگران بودید درباره اینکه،"چه اتفاقی می افتد؟"(چه می شود؟)،وقتی شما از هم جدا شوید. 

14-حتی وقتی درگیری های کوچک، تبدیل می شد به بحث های پر سر و صدا. 

15-دو ملاک (استاندارد) ، وجود داشت. چیزهایی که یکی از شما می توانست انجام دهد،و دیگری نمی توانست. 

16-یکی از شما دو نفر، به طور مستمر تهدید می کردید به پایان ارتباط. 

17-ارتباط : بیشتر شامل احساس نشاط بخش، پس از تخلیه شدن داشت. (تخلیه احساسات منفی به طرف مقابل). 

18-دوستان و خانواده شما، فکر می کردند یکی از شما، بهتر از دیگری هستید. 

19-شما وابسته بودید به نظرات دیگران، به دلیل حمایت هیجانی. سپس انجام می دادی چیز دیگری را که قابل توجه شما نبود. 

19-شما وابسته بودید به نظرات دیگران، به دلیل حمایت هیجانی. سپس انجام می دادی چیز دیگری را که قابل توجه شما نبود. 

20-شما اغلب عاشق خودتان هستید و شلاق می زنید(تنبیه می کنید) شریکتان را، گاهی اوقات بدون دلیل واقعی. چرا؟ 

21-زندگی شما هرگز کامل نمی شود (یا آسان نمی شود) تا ، هر دو، ورق را رو کنید(هر دو رو راست باشید). 

22-شما بیشتر، نگران آینده تان با همدیگر بودید. پس شما بخاطر این موضوع برانگیخته می شوید(دلواپس می شوید).

این صفحه را به اشتراک بگذارید.
نظرات کاربران