نتایج جستجو برای عبارت بهره هوشی

نتایج جستجو برای عبارت "بهره هوشی"

  • به گزارش سایکومتریست و به نقل از ایرنا، محققان دانشگاه ادینبورگ در انگلیس و دانشگاه هاروارد در آمریکا در آزمایش بزرگی که پایه های ژنتیکی بهره هوشی را مورد بررسی قرار داده است، صدها ژن جدید کشف کردند که با توانایی ذهنی ارتباط دارد.