آزمون ترس


Phobia Questionnaire : James Geer
 
با گزینه های زیر میزان ترس خود از شی مطرح شده در سوال پاسخ دهید:
1) اصلا         2) خیلی کم        3) کم            4) تا حدودی           5) خیلی زیاد                6) وحشناک
 

1-شئ تیره
2-مسافرت با ماشین
3-بدن مرده
4-خفه کردن
5-مردودی در امتحان
6-ابله به نظر رسیدن
7-مسافرت با هواپیما
8-کرم ها
9-مشاجره با والدین
10-موش های صحرایی
11-زندگی پس از مرگ
12-تزریق زیر جلدی
13-نورد نکوهش و انتقاد قرار گرفتن
14-ملاقات شخصی برای اولین بار
15-ترن هوایی (در شهر بازی)
16-تنها بودن
17-اشتباه کردن
18-ایجاد سوء تفاهم
19-مرگ
20-شرکت در جنگ
21-مکان های شلوغ
22-خون
23-ارتفاعات
24-رهبر بودن
25-به تنهایی شنا کردن
26-بیماری
27-با افراد مست بودن
28-آسیب دیدن یا بیمار شدن کسی که دوستش دارید
29-کمرو بودن
30-رانندگی ماشین
31-ملاقات با مولف
32-بیماری روانی
33-مکان های بسته
34-قایقرانی
35-عنکبوت ها
36-توفان رعد آسا
37-عدم موفقیت
38-خدا
39-مار
40-گورستان
41-صحبت کردن قبل از گروه
42-دیدن یک جنگ
43-مرگ کسی که دوست دارید
44-مکان های تاریک
45-سگ های بیگانه
46-آب عمیق
47-با یک نفر از جنس مخالف بودن
48-نیش حشرات
49-مرگ نابهنگام یا خیلی زود
50-از دست دادن شغل
51-تصادف اتو مبیلنظرات کاربران

شما هم می‌توانید در مورد این پرسشنامه نظر دهید.
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

تست روانشناسی

شخصیت شناسی

انواع تست روانشناسی

تست

پرسشنامه

تست شخصیت

سنجه

تست MMPI

تست NEO

تست میلون

تست ازدواج
روانشناسی ازدواج
تست روانشناسی شخصیت
خودشناسی