ابزار سنجش خانواده


ناتان بی اپشتاین ، لارنس ام بالدوین ، و دوان اس بیشاپ

Family Assessment Device


در زیر عباراتی درباره خانواده نوشته شده است . لطفا هر عبارت را با دقت مطالعه نمایید و مشخص کنید که این عبارت تا چه حد توصیف خانواده خود شماست . لازم است پاسخ شما مطابق نظرتان درباره خانواده خود باشد .
برای هر عبارت چهار پاسخ وجود دارد که شما باید پاسخ مورد نظر خود را برای هر عبارت از بین آن ها انتخاب کنید . پاسخ های ممکن برای هر عبارت و ارزش عددی آن ها از این قرار است :
1) کاملا موافقم اگر احساس می کنید که عبارت خیلی خوب خانواده شما را توصیف می کند ، عدد 1 را برای آن انتخاب کنید .
2) موافقم اگر احساس می کنید که عبارت در اکثر موارد توصیفی از خانواده شماست ، عدد 2 را برای آن انتخاب کنید .
3= مخالفم اگر احساس می کنید که عبارت در اکثر موارد توصیف خانواده شما نیست ، عدد 3 را برای آن انتخاب کنید .
4= کاملا مخالفم اگر احساس می کنید که عبارت ابدا توصیف خانواده شما نیست ، عدد 4 را برای آن انتخاب کنید .


سعی نکنید مدت زیادی به هر عبارت فکر کنید ، بلکه به هر عبارت هر چه سریع تر و صادقانه تر پاسخ دهید . اگر برای پاسخ به عبارتی مشکل داشتید ، پاسخ تان اولین واکنش شما نسبت عبارت است . لطفا به تمام عبارت ها پاسخ دهید .


1) برنامه ریزی فعالیت های خانوادگی ما دشوار است ، چون ما یکدیگر را به درستی درک نمی کنیم.
2) ما اکثرا مشکلات روزمره خانواده را حل می کنیم .
3) وقتی یکی از اعضای خانواده ما ناراحت باشد ، بقیه علت آن را می دانند .
4) وقتی در خانواده ما از کسی کاری خواسته می شود، باید پیگیر بود تا به انجام برسد .
5) اگر کسی در خانواده ما دچار مشکل شود، سایرین هم درگیر حل آن می شوند .
6) ما در هنگام بحران می توانیم روی حمایت بقیه اعضای خانواده حساب کنیم .
7) هرگاه یک وضعیت اضطراری پیش می آید ، نمی دانیم چه بکنیم .
8) گاهی خانه از چیزهای مورد نیاز ما خالی می شود .
9) ما از ابراز محبت به بکدیگر اکراه داریم .
10) ما خواستار آن هستیم که اعضا به وظایف خانوادگی خود عمل کنند .
11) ما نمی توانیم با یکدیگر درباره احساس غم و غصه خود صحبت کنیم .
12) معمولا به تصمیمات خود برای حل مشکلات عمل می کنیم .
13) علاقه سایر اعضای خانواده وقتی به ما جلب می شود که موضوع برای خودشان هم مهم باشد .
14) از گفته های اعضای خانواده نمی توانیم به احساس آن ها چی ببریم .
15) درخانواده ما وظایف خانوادگی به تساوی تقسیم نمی شود .
16) افراد خانواده ما همان گونه که هستند ، مورد قبول یکدیگرند .
17) در خانواده ما به اسانی می توان مقررات خانه را نقض کرد .
18) درخانه ما ، حرف ها بدون کنایه و بی پرده گفته می شود .
19) بعضی از اعضای خانواده ما خونسرد برخورد می کنند .
20) ما می دانیم درصورت پیش آمدن شرایط اورژانس چه باید کرد .
21) ما از تبادل نظر درباره ترس ها و نگرانی های خود پرهیز می کنیم .
22) برای ما گفتگو درباره احساس های لطیف دشوار است .
23) ما برای پرداخت هزینه هایمان دردسر داریم .
24) معمولا ما بعد از سعی خانواده برای حل یک مشکل ، درباره موفقیت آمیز بودن یا نبودن آن گفتگو می کنیم .
25) ما بیش از حد به فکر خود هستیم .
26) ما می توانیم احساس های خود را به یکدیگر ابراز کنیم .
27) ما درباره آداب دستشویی و توالت انتظار خاصی از یکدیگر نداریم .
28) ما احساس محبت خود نسبت به یکدیگر را نشان نمی دهیم .
29) اعضای خانواده ما مستقیم و بدون واسطه با یکدیگر صحبت می کنند .
30) هر کدام از ما وظایف و مسوولیت های خاصی بر عهده دارد .
31) در خانواده ما احساس های ناخوشایند زیادی وجود دارد .
32) ما برای زدن یا دست بلند کردن روی دیگران ، ضابطه داریم .
33) ما فقط وقتی با یکدیگر همراه می شویم که منافعی در بین باشد .
34) برای کاوش در علائق شخصی اعضای خانواده ، کم وقت می گذاریم .
35) غالبا منظور خود را به زبان نمی آوریم .
36) ما احساس می کنیم سایر اعضای خانواده ما را همان گونه که هستیم ، قبول دارند .
37) وقتی ما به یکدیگر علاقه نشان می دهیم که بتوانیم شخصا از آن بهره مند شویم .
38) ما اکثر ناراحتی های عاطفی اعضای خانواده را رفع می کنیم .
39) در خانواده ما مهر و عطوفت در درجه دوم اهمیت قرار دارد .
40) ما در این باره که هرکسی چه کارهایی را در خانه انجام دهد ، گفتگو می کنیم .
41) تصمیم گیری برای خانواده ما دشوار است .
42) اعضای خانواده ما فقط وقتی به یکدیگر علاقه نشان می دهند که خودشان بتوانند از آن بهره مند شوند .
43) ما با یکدیگر رو راسنت و بی پرده هستیم .
44) ما به هیچ معیار و قاعده پابند نیستیم .
45) در خانواده ما اگر از کسی کاری خواسته شود ، باید به او یادآوری کرد .
46) ما می توانیم درباره طرز حل کردن مشکلات تصمیم گیری کنیم .
47) اگر مقررات خانواده نقض شود ، نمی دانیم چه انتظاراتی باید داشت .
48) در خانواده ما هر اتفاقی را می توان انتظار داشت .
49) ما مهر و عطوفت خود را نشان می دهیم .
50) ما با مشکلاتی که با احساس های اعضای خانواده بازی کن ، برخورد می کنیم .
51) ما بایکدیگر خوب کنار نمی اییم .
52) ما هنگام عصبانیت با یکدیگر صحبت نمی کنیم .
53) ما به طور کلی از وظایف خانگی که بر عهده ما گذاشته می شود ، ناراضی هستیم .
54) ما حتی با وجود حسن نیت ، در زندگی یکدیگر خیلی دخالت می کنیم .
55) اعضای خانواده ما برای مقابله با شرایط خطرناک ، قواعد خاصی را رعایت می کنند .
56) ما به یکدیگر اعتماد و اطمینان داریم .
57) ما احساسات (غم، شادی، خشم و . . .) خود را در خانه راحت و آشکار بروز می دهیم .
58) رفت و آمد در خانواده ما معقول و منطقی نیست .
59) اگر از عمل یکی از اعضای خانواده خوشمان نیاید ، به او می گوییم .
60) ما به راه های گوناگون حل مشکل فکر می کنیم .نظرات کاربران

شما هم می‌توانید در مورد این پرسشنامه نظر دهید.
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

تست روانشناسی

شخصیت شناسی

انواع تست روانشناسی

تست

پرسشنامه

تست شخصیت

سنجه

تست MMPI

تست NEO

تست میلون

تست ازدواج
روانشناسی ازدواج
تست روانشناسی شخصیت
خودشناسی