پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه های روانشناسی

پرسشنامه انگیزش تحصیلی
پرسشنامه چند عاملی انگیزش تحصیلی توسط پورآقا رودبرده و طالع پسند (1393)...
پرسشنامه اشتیاق تحصیلی
پرسشنامه استاندارد اشتیاق تحصیلی دانشجویان گونیوس و کوزو 2015 (Student...
پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن
پرسشنامه استاندارد استرس ادراک شده کوهن و همکاران (1983)14 سوالی پرسشنامه...
پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف...
این پرسشنامه 18 سوال داشته و هدف آن ارزیابی و بررسی بهزیستی روان شناختی...
پرسشنامه شخصیت نئو
تست نئو neo یکی از معتبر ترین تست های روان شناسی در دنیاست. محققانی...
پرسشنامه سازگاری ازدواج | فرم الف...
پرسشنامه سازگاری ازدواج (فرم الف و فرم ب)، در کانون روانشناسی سازگاری...
پرسشنامه کیفیت زندگی کودک pedsQL
پرسشنامه کیفیت زندگی کودکان 8 تا 12 ساله PedsQL  
پرسشنامه استاندارد کار تیمی لنچیونی...
پرسشنامه استاندارد کار تیمی لنچیونی 2002- 25 سوالی پرسشنامه استاندارد...
مقیاس دلزدگی زناشویی (CBM)
هدف اصلی این پرسشنامه اندازه گیری درجه دلزدگی زناشویی در بین زوج...
آزمون هوش آندره ری
آزمــون «تصاویــر هندســی درهــم» (حافظه ی دیداری) را پروفسور...
مقیاس دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور...
سبک های دلبـسـتگی که در انسان شکل می گیرد می تواند زمینه ساز یک سری...
آزمون حافظه وکسلر
آزمون حافظه وکسلر جنبه هــای گوناگــون حافظــه در زندگی روزانه ی ما...
پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH - فرم (35...
برای بررسی میزان رضایت زناشویی، پرسشنامه اینریچ انتخاب شده است. این...

سایکومتریست با هدف بهبود پیشرفت علمی و دسترسی دانشجویان کشور عزیز مان ایران پا به عرصه فضای مجازی نهاده است. تمامی آزمون ها و پرسشنامه های سایکومتریست کاملا استاندارد با پایایی و روایی, منبع کامل می باشد همچنین فایل ها به صورت فایل های Word و PDF