تست ازدواج

تست ازدواج

تست ام ام پی آی 2 (MMPI-2)
تست MMPI-2 شناخت ابعاد شخصیت آزمون دهنده را مشخص می کند و ویژگیهای شخصیتی...
تست ام ام پی آی فرم کوتاه (71 MMPI)
تست شخصیت مینه سوتا (تست MMPI) ، پرسشنامه استانداردی برای فراخوانی دامنه...
تست شخصیت MBTI ( مایرز- بریگز)
تست شخصیت شناسی مایرز-بریگز (Myers- Briggs Type Indicator) مشهور به آزمون MBTI یک ارزیابی...
تست نئو فرم کوتاه (NEO FFI)
تست NEO از جدیدترین تست های روانشناسی مربوط به ارزیابی ساخت شخصیت بر...
تست کتل (Cattell 16PF)
ریموند کتل (1973)، شخصیت را به 16 بعد اساسی که آن‌ها را صفات عمقی نامید...
تست روانشناسی شخصیت MMPI-370
تست MMPI-370 شناخت ابعاد شخصیت آزمون دهنده را مشخص می کند و ویژگیهای شخصیتی...

مجرد هستید یا متاهل؟ تازه تصمیم به ازدواج گرفته اید یا سالها از ازدواج شما می گذرد؟ شاید هم مشاور ازدواج باشید! ولی برای همه شما تست شخصیت شناسی ازدواج می تواند کارآیی داشته باشد. با تست های مختلف ازدواج شما از میزان همسانی خود و طرف مقابلتان آگاه می شوید. در سایکومتریست تست های معروف ازدواج را معرفی می کنیم.